Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino

[ad_1]

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino

Tiếng Anh:

DOMINO FURNITURE CO., LTD

Cong Ty TNHH Kien Truc Noi That Domino
Mã Số Thuế: 4201523134
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 246-248 Dã Tượng – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Lan Phạm Hoàng Lan
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino?

✓ Trả lời: 4201523134

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino?

✓ Trả lời: 246-248 Dã Tượng – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino là ai?

✓ Trả lời: Phạm Hoàng Lan Phạm Hoàng Lan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Domino?

✓ Trả lời: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[ad_2]