Công ty TNHH Khánh Xuân

[ad_1]

Công ty TNHH Khánh Xuân

Cong ty TNHH Khanh Xuan
Mã Số Thuế: 4200686827
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 174 Quốc lộ 1A, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Đặng Hữu Lộc Đặng Hữu Lộc
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Khánh Xuân

Mã số thuế của Công ty TNHH Khánh Xuân?

✓ Trả lời: 4200686827

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Khánh Xuân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Khánh Xuân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Khánh Xuân?

✓ Trả lời: 174 Quốc lộ 1A, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Khánh Xuân là ai?

✓ Trả lời: Đặng Hữu Lộc Đặng Hữu Lộc

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Khánh Xuân?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]