Công ty TNHH Khánh Tâm

[ad_1]

Công ty TNHH Khánh Tâm

Cong ty TNHH Khanh Tam
Mã Số Thuế: 4200749562
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 13 khu 94 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiếu Nguyễn Xuân Hiếu
Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Khánh Tâm

Mã số thuế của Công ty TNHH Khánh Tâm?

✓ Trả lời: 4200749562

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Khánh Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Khánh Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Khánh Tâm?

✓ Trả lời: Lô 13 khu 94 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Khánh Tâm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Hiếu Nguyễn Xuân Hiếu

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Khánh Tâm?

✓ Trả lời: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

[ad_2]