Công Ty TNHH Khải Phúc An

[ad_1]

Công Ty TNHH Khải Phúc An

Cong Ty TNHH Khai Phuc An
Mã Số Thuế: 4201959428
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Thủy Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khải Phúc An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khải Phúc An?

✓ Trả lời: 4201959428

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khải Phúc An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khải Phúc An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khải Phúc An?

✓ Trả lời: TDP Thủy Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Khải Phúc An là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Thải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khải Phúc An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]