Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)

Cong ty TNHH Khach san Hoa binh II (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200482735-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 113 Trần quý Cáp, Phương sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-08-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Huỳnh thị Thơ Huỳnh thị Thơ
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200482735-001

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 113 Trần quý Cáp, Phương sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh thị Thơ Huỳnh thị Thơ

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Khách sạn Hoà bình II (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]