Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang

Tiếng Anh:

NHA TRANG FLOW HOTEL & TOURISM COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Khach San & Du Lich Dong Chay Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201958978
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HẠNH AN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201958978

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang?

✓ Trả lời: 18 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: TRẦN THỊ HẠNH AN

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khách Sạn & Du Lịch Dòng Chảy Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]