Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến

[ad_1]

Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến

Cong Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyen
Mã Số Thuế: 4201922869
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 102 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Luyến
Ngành nghề chính: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến

Mã số thuế của Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến?

✓ Trả lời: 4201922869

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến?

✓ Trả lời: 102 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến là ai?

✓ Trả lời: Lưu Thị Thanh Luyến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH In – Photocoppy Thanh Luyến?

✓ Trả lời: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

[ad_2]