Công Ty TNHH Ibar Solution

[ad_1]

Công Ty TNHH Ibar Solution

Tiếng Anh:

Ibar Solution Company Limited

Cong Ty TNHH Ibar Solution
Mã Số Thuế: 4201921174
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 299 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Nam Lâm
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ibar Solution

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ibar Solution?

✓ Trả lời: 4201921174

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ibar Solution?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ibar Solution chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ibar Solution?

✓ Trả lời: 299 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Ibar Solution là ai?

✓ Trả lời: Trần Huỳnh Nam Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ibar Solution?

✓ Trả lời: Giáo dục nghề nghiệp

[ad_2]