Công ty TNHH Hùng Sinh

[ad_1]

Công ty TNHH Hùng Sinh

Cong ty TNHH Hung Sinh
Mã Số Thuế: 4200855987
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 103 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đặng Trường Ly Đặng Trường Ly
Ngành nghề chính: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hùng Sinh

Mã số thuế của Công ty TNHH Hùng Sinh?

✓ Trả lời: 4200855987

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hùng Sinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hùng Sinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hùng Sinh?

✓ Trả lời: 103 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hùng Sinh là ai?

✓ Trả lời: Đặng Trường Ly Đặng Trường Ly

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hùng Sinh?

✓ Trả lời: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]