Công ty TNHH Hợp Lợi

[ad_1]

Công ty TNHH Hợp Lợi

Cong ty TNHH Hop Loi
Mã Số Thuế: 4200724913
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20B Vân Đồn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-07-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Cao Thị Nghiệp Cao Thị Nghiệp
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hợp Lợi

Mã số thuế của Công ty TNHH Hợp Lợi?

✓ Trả lời: 4200724913

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hợp Lợi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hợp Lợi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hợp Lợi?

✓ Trả lời: 20B Vân Đồn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hợp Lợi là ai?

✓ Trả lời: Cao Thị Nghiệp Cao Thị Nghiệp

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hợp Lợi?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]