Công ty TNHH Hoàng Long CR

[ad_1]

Công ty TNHH Hoàng Long CR

Cong ty TNHH Hoang Long CR
Mã Số Thuế: 4200749379
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quốc lộ 1, Khóm Mỹ Ca, Cam Nghĩa – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Cường Huỳnh Việt Cường
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoàng Long CR

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoàng Long CR?

✓ Trả lời: 4200749379

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoàng Long CR?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoàng Long CR chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Long CR?

✓ Trả lời: Quốc lộ 1, Khóm Mỹ Ca, Cam Nghĩa – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoàng Long CR là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Việt Cường Huỳnh Việt Cường

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoàng Long CR?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]