Công ty TNHH Hoàng Huy Phát

[ad_1]

Công ty TNHH Hoàng Huy Phát

Cong ty TNHH Hoang Huy Phat
Mã Số Thuế: 4200772642
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 7/6 Cao Đài, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-09-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Hoàng Phạm Bá Hoàng
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoàng Huy Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát?

✓ Trả lời: 4200772642

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoàng Huy Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát?

✓ Trả lời: 7/6 Cao Đài, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát là ai?

✓ Trả lời: Phạm Bá Hoàng Phạm Bá Hoàng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]