Công ty TNHH Hoàng Cường

[ad_1]

Công ty TNHH Hoàng Cường

Tiếng Anh:

HC Co., Ltd

Cong ty TNHH Hoang Cuong
Mã Số Thuế: 4200682660
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 14
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Cường Nguyễn Mai Cường
Ngành nghề chính: Đóng tàu và cấu kiện nổi

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoàng Cường

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoàng Cường?

✓ Trả lời: 4200682660

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoàng Cường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoàng Cường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Cường?

✓ Trả lời: Tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoàng Cường là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mai Cường Nguyễn Mai Cường

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoàng Cường?

✓ Trả lời: Đóng tàu và cấu kiện nổi

[ad_2]