Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát

[ad_1]

Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát

Cong ty TNHH Hoa Hiep Phat
Mã Số Thuế: 4200665538
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hoà Thiện 1, xã Ninh An – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn Nguyễn Đình Tuấn
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát?

✓ Trả lời: 4200665538

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát?

✓ Trả lời: Thôn Hoà Thiện 1, xã Ninh An – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Tuấn Nguyễn Đình Tuấn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoà Hiệp Phát?

✓ Trả lời: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

[ad_2]