Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết

[ad_1]

Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết

Cong ty TNHH Hoa Bien Tuyet
Mã Số Thuế: 4200676924
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36 Yersin, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-02-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hoa Lê Ngọc Hoa
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết?

✓ Trả lời: 4200676924

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết?

✓ Trả lời: 36 Yersin, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết là ai?

✓ Trả lời: Lê Ngọc Hoa Lê Ngọc Hoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoa Biển Tuyết?

✓ Trả lời: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]