Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam

Tiếng Anh:

Vietnam Hd Nature Company Limited

Cong Ty TNHH Hd Nature Viet Nam
Mã Số Thuế: 4201920893
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Dốc Trầu, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thùy Dương Đặng Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam?

✓ Trả lời: 4201920893

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam?

✓ Trả lời: Thôn Dốc Trầu, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thị Thùy Dương Đặng Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hd Nature Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]