Công ty TNHH Giấy Việt Nam

[ad_1]

Công ty TNHH Giấy Việt Nam

Cong ty TNHH Giay Viet Nam
Mã Số Thuế: 4201119034
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 3/1 Hà Thanh, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng Anh Ngô Thị Hồng Nhi
Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Giấy Việt Nam

Mã số thuế của Công ty TNHH Giấy Việt Nam?

✓ Trả lời: 4201119034

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Giấy Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Giấy Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Giấy Việt Nam?

✓ Trả lời: 3/1 Hà Thanh, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Giấy Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thị Hồng Anh Ngô Thị Hồng Nhi

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Giấy Việt Nam?

✓ Trả lời: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

[ad_2]