Công Ty TNHH Giáo Dục My School

[ad_1]

Công Ty TNHH Giáo Dục My School

Tiếng Anh:

MY SCHOOL EDUCATION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Giao Duc My School
Mã Số Thuế: 4201961025
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56/13 Dã Tượng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Chiên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giáo Dục My School

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giáo Dục My School?

✓ Trả lời: 4201961025

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giáo Dục My School?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giáo Dục My School chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giáo Dục My School?

✓ Trả lời: 56/13 Dã Tượng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Giáo Dục My School là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Chiên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giáo Dục My School?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]