Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c

[ad_1]

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c

Tiếng Anh:

T&c Restaurant Solution Company Limited

Cong Ty TNHH Giai Phap Nha Hang T&c
Mã Số Thuế: 4201927391
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 45 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thi
Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c?

✓ Trả lời: 4201927391

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c?

✓ Trả lời: 45 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Thi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c?

✓ Trả lời: Dịch vụ ăn uống khác

[ad_2]