Công ty TNHH DVC

[ad_1]

Công ty TNHH DVC

Tiếng Anh:

DVC Co., Ltd

Cong ty TNHH DVC
Mã Số Thuế: 4200856067
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 32A Phan Đình Giót, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đoàn Mạnh Chung Đoàn Mạnh Chung
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH DVC

Mã số thuế của Công ty TNHH DVC?

✓ Trả lời: 4200856067

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH DVC?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH DVC chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH DVC?

✓ Trả lời: 32A Phan Đình Giót, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH DVC là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Mạnh Chung Đoàn Mạnh Chung

Ngành nghề chính của Công ty TNHH DVC?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]