Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát

Cong Ty TNHH Dv Van Tai Hieu Phat
Mã Số Thuế: 4201960053
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP 2, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát?

✓ Trả lời: 4201960053

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát?

✓ Trả lời: TDP 2, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv Vận Tải Hiếu Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]