Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành

Cong Ty TNHH Dv Thuong Mai Phu Thanh
Mã Số Thuế: 4201927271
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Tiên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành?

✓ Trả lời: 4201927271

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành?

✓ Trả lời: 10 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hà Tiên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv Thương Mại Phú Thành?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]