Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn

Tiếng Anh:

DIEP SON DV RESORT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dv Nghi Duong Diep Son
Mã Số Thuế: 4201960007
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 1A, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ ĐA
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn?

✓ Trả lời: 4201960007

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Hòa Do 1A, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THỊ ĐA

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv Nghỉ Dưỡng Điệp Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]