Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim

[ad_1]

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim

Cong ty TNHH Duoc pham Hoang Kim
Mã Số Thuế: 4201121097
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56 Đường Trịnh Phong – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Trần Thị Tuyết
Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim

Mã số thuế của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim?

✓ Trả lời: 4201121097

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim?

✓ Trả lời: 56 Đường Trịnh Phong – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Tuyết Trần Thị Tuyết

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim?

✓ Trả lời: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]