Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh

[ad_1]

Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh

Tiếng Anh:

MINH DAN-KH PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Duoc Minh Dan-Kh
Mã Số Thuế: 4201959516
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 16, đường 35 Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh?

✓ Trả lời: 4201959516

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh?

✓ Trả lời: Số 16, đường 35 Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thanh Minh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dược Minh Đan-Kh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]