Công Ty TNHH Đức Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Đức Phát

Cong Ty TNHH Duc Phat
Mã Số Thuế: 4200775724
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 55 Lê Thành Phương – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trịnh Đại Dảu Trịnh Đại Dảu
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đức Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đức Phát?

✓ Trả lời: 4200775724

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đức Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đức Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đức Phát?

✓ Trả lời: 55 Lê Thành Phương – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đức Phát là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Đại Dảu Trịnh Đại Dảu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đức Phát?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]