Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga

Cong Ty TNHH Du Lich Viet Thien Nga
Mã Số Thuế: 4201921921
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Phùng Mỹ Thuyền
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga?

✓ Trả lời: 4201921921

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga?

✓ Trả lời: 59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga là ai?

✓ Trả lời: Phùng Mỹ Thuyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Việt Thiên Nga?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]