Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển

Tiếng Anh:

STARFISH TOURIST & TRADE CO.,LTD

Cong Ty TNHH Du Lich Va Thuong Mai Sao Bien
Mã Số Thuế: 4200666676
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 32-34 Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Bình
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển?

✓ Trả lời: 4200666676

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển?

✓ Trả lời: 32-34 Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Biển?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]