Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh

[ad_1]

Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh

Cong ty TNHH Du lich va Thuong mai Phuoc Thinh
Mã Số Thuế: 4201121040
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 85/5 Lê Đại Hành – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Cao Đăng Bưởi Cao Đăng Bưởi
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh

Mã số thuế của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh?

✓ Trả lời: 4201121040

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh?

✓ Trả lời: 85/5 Lê Đại Hành – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Cao Đăng Bưởi Cao Đăng Bưởi

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phước Thịnh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]