Công ty TNHH du lịch R & T

[ad_1]

Công ty TNHH du lịch R & T

Tiếng Anh:

R &T Traval Co., Ltd

Cong ty TNHH du lich R & T
Mã Số Thuế: 4200683833
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 74 Hùng Vương – Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thanh Tâm
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH du lịch R & T

Mã số thuế của Công ty TNHH du lịch R & T?

✓ Trả lời: 4200683833

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH du lịch R & T?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH du lịch R & T chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH du lịch R & T?

✓ Trả lời: 74 Hùng Vương – Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH du lịch R & T là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thanh Tâm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH du lịch R & T?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]