Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng

[ad_1]

Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng

Cong ty TNHH Du lich Phuoc Hoang
Mã Số Thuế: 4201011947
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 17/2D Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đào Nguyễn Văn Đào
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng

Mã số thuế của Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng?

✓ Trả lời: 4201011947

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng?

✓ Trả lời: 17/2D Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Đào Nguyễn Văn Đào

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Du lịch Phước Hoàng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]