Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn

[ad_1]

Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn

Cong ty TNHH Du Lich Ngoc Trai Sai Gon
Mã Số Thuế: 4200664830
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-10-2006
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-10-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 90
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Maruyama Masashi Takahashi Masayuki
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn

Mã số thuế của Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn?

✓ Trả lời: 4200664830

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn?

✓ Trả lời: Xã Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn là ai?

✓ Trả lời: Maruyama Masashi Takahashi Masayuki

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Du Lịch Ngọc Trai Sài Gòn?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]