Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother"S Villa

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa

Tiếng Anh:

BROTHER’S VILLA TOURIST CO., LTD

Cong Ty TNHH Du Lich Lu Hanh Brother”S Villa
Mã Số Thuế: 4200775019
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 29 Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lưu Như Tâm Lưu Như Tâm
Ngành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa?

✓ Trả lời: 4200775019

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa?

✓ Trả lời: 29 Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa là ai?

✓ Trả lời: Lưu Như Tâm Lưu Như Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Brother”S Villa?

✓ Trả lời: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

[ad_2]