Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải

Tiếng Anh:

LONG SON HAI TRAVEL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Du Lich Long Son Hai
Mã Số Thuế: 4201958625
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 167B Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải?

✓ Trả lời: 4201958625

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải?

✓ Trả lời: 167B Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải là ai?

✓ Trả lời: Trần Hữu Vinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Long Sơn Hải?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]