Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng

Cong Ty TNHH Du Lich Hoa Tieu Thanh Dang
Mã Số Thuế: 4201950150
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 74A Đoàn Trần Nghiệp, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng?

✓ Trả lời: 4201950150

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng?

✓ Trả lời: 74A Đoàn Trần Nghiệp, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng là ai?

✓ Trả lời: Đặng Tuấn Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Hoa Tiêu Thanh Đặng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]