Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa

Cong Ty TNHH Dong Tien – Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4201949349
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 989 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Luôn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 4201949349

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 989 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Kim Luôn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đồng Tiến – Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]