Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa

[ad_1]

Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa

Cong ty TNHH Do dac va Dich vu Dia chinh Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4200731815
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 236 Tân Định, khu dân cư Bắc – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Vũ Trung Thành Vũ Trung Thành
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa

Mã số thuế của Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 4200731815

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Lô 236 Tân Định, khu dân cư Bắc – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Vũ Trung Thành Vũ Trung Thành

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ Địa chính Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]