Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn

[ad_1]

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn

Cong ty TNHH dich vu va thuong mai Hoang Tuan
Mã Số Thuế: 4200689761
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1A Hàn Thuyên, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn

Mã số thuế của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn?

✓ Trả lời: 4200689761

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn?

✓ Trả lời: 1A Hàn Thuyên, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]