Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi

Cong ty TNHH Dich vu – Tu van – Thuong mai Hai Thach Nhi
Mã Số Thuế: 4201110419
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn tây 3, Diên Sơn 2 – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hải Nguyễn Chí Hải
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi?

✓ Trả lời: 4201110419

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi?

✓ Trả lời: thôn tây 3, Diên Sơn 2 – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Chí Hải Nguyễn Chí Hải

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Thương mại Hải Thạch Nhi?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]