Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK

Cong ty TNHH Dich vu TICKTACK
Mã Số Thuế: 4200777016
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 211 Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Kiên Nguyễn Hồng Kiên
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK?

✓ Trả lời: 4200777016

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK?

✓ Trả lời: 211 Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồng Kiên Nguyễn Hồng Kiên

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ TICKTACK?

✓ Trả lời: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

[ad_2]