Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang

[ad_1]

Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang

Cong ty TNHH dich vu – thuong mai – du lich Hoang Trang
Mã Số Thuế: 4200682526
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20 Lạc Thiện, Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trang Nguyễn Trang
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang?

✓ Trả lời: 4200682526

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang?

✓ Trả lời: 20 Lạc Thiện, Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trang Nguyễn Trang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH dịch vụ – thương mại – du lịch Hoàng Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]