Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương

Tiếng Anh:

PACO, LTD

Cong Ty TNHH Dich Vu Quang Cao Thai Binh Duong
Mã Số Thuế: 4200776534
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 42 Cao Thắng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thanh Phạm Ngọc Thanh
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương?

✓ Trả lời: 4200776534

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương?

✓ Trả lời: 42 Cao Thắng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Thanh Phạm Ngọc Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Thái Bình Dương?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]