Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam

Cong ty TNHH Dich vu Nguon luc Viet Nam
Mã Số Thuế: 4200860994
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 16 Ngô Đức Kế – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Truyền Lê Thanh Truyền
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam?

✓ Trả lời: 4200860994

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam?

✓ Trả lời: 16 Ngô Đức Kế – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lê Thanh Truyền Lê Thanh Truyền

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ Nguồn lực Việt Nam?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]