Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ

[ad_1]

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ

Tiếng Anh:

Ngoc Tho Marine Service Co.Ltd

Cong ty TNHH dich vu hang hai Ngoc Tho
Mã Số Thuế: 4200695003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51/57 Lê Hồng Phong, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-06-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Liễu Nguyễn Thị Thanh Liễu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ

Mã số thuế của Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ?

✓ Trả lời: 4200695003

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ?

✓ Trả lời: 51/57 Lê Hồng Phong, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thanh Liễu Nguyễn Thị Thanh Liễu

Ngành nghề chính của Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Ngọc Thọ?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

[ad_2]