Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng

[ad_1]

Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng

Tiếng Anh:

Ninh Hằng Co., Ltd

Cong ty TNHH dich vu du lich va thuong mai Ninh Hang
Mã Số Thuế: 4200687676
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Quang Ninh Trần Quang Ninh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng

Mã số thuế của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng?

✓ Trả lời: 4200687676

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng?

✓ Trả lời: 51 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Ninh Trần Quang Ninh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Ninh Hằng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]