Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai

Cong ty TNHH Dich vu – Du lich Thanh Mai
Mã Số Thuế: 4200748054
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 93/9 tổ dân phố Linh Tân, Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Tính
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai?

✓ Trả lời: 4200748054

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai?

✓ Trả lời: 93/9 tổ dân phố Linh Tân, Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Tính

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Thanh Mai?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]