Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển

Cong ty TNHH Dich vu – Du lich Hoa Bien
Mã Số Thuế: 4201058631
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78/16 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Ngô Sanh Ngô Sanh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển?

✓ Trả lời: 4201058631

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển?

✓ Trả lời: 78/16 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển là ai?

✓ Trả lời: Ngô Sanh Ngô Sanh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Hoa Biển?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]