Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars

Tiếng Anh:

Vinstars Training Service Company Limited

Cong Ty TNHH Dich Vu Dao Tao Vinstars
Mã Số Thuế: 4201920886
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: NV07-33, đường Hoàng Đình Giong, Khu đô thị Phước Long A, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Đương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars?

✓ Trả lời: 4201920886

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars?

✓ Trả lời: NV07-33, đường Hoàng Đình Giong, Khu đô thị Phước Long A, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Đương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vinstars?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]