Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Bat Dong San Long Van Lv
Mã Số Thuế: 4201925901
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 33 Lạc Bình, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv?

✓ Trả lời: 4201925901

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv?

✓ Trả lời: 33 Lạc Bình, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Long Vân Lv?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]