Công ty TNHH Đầu tư Thành Công

[ad_1]

Công ty TNHH Đầu tư Thành Công

Cong ty TNHH Dau tu Thanh Cong
Mã Số Thuế: 4200741813
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11 tổ 4, Tháp Bà, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công Nguyễn Tấn Bình
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Đầu tư Thành Công

Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư Thành Công?

✓ Trả lời: 4200741813

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Đầu tư Thành Công?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Đầu tư Thành Công chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Thành Công?

✓ Trả lời: Số 11 tổ 4, Tháp Bà, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư Thành Công là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Công Nguyễn Tấn Bình

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Đầu tư Thành Công?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]